ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!

เอกสารการรับสมัครงาน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ ดาวน์โหลดโดยส่งเอกสารการสมัครงานมาที่
อีเมล์ : optnews.hr@gmail.com
ไปรษณีย์ : ฝ่ายบุคคลหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 599/195 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-1 ถนนเจริญราษฏร์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หรือกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่กองบรรณาธิการ พร้อมหลักฐานการสมัครงาน
สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ 0 2689 9120-1, 0 2689 9122