ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
15 ส.ค. 2563
จากสถานการณ์ที่ผ่านมา มักพบเห็นอุบัติเหตุประชาชนได้รับอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหตุจากระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่จ่ายให้กับที่อยู่อาศัยในลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูดจากการลักลอบการต่อ/พ่วง ใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ก...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558