ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย
29 พ.ย. 2563
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ และเศษไม้ใบหญ้าด้านการเกษตรในที่โล่งแจ้ง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนทำให้ดินขาด...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558