ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต
17 ก.ค. 2561
รมว.แรงงาน เผย ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค.61 ตรวจสอบปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าว ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 816 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ดำเนินคดีกับนายจ้าง 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.61 พร้อมปฏิบัติการตามแผนในครั้งที่ 2 ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558