ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล
05 มิ.ย. 2563
ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เปิดรายงานข่าวการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันและควบคุมใการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จาก บริษัท กรีน เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 สัญญา รวมวงเงินกว่า 294,500,000 บาท ขององค์การบ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558