ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล
26 ต.ค. 2562
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า (www.kpi.ac.th/media/user/files/pdf/public_pdf/59_2562.pdf) ได้นำผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจาณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ขึ้นประกาศอย่างเป...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ต.ค. 2562
ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จากรั้วแม่โจ้….สู่นักร้อง(เรียน)มือหนึ่ง “การส่งเรื่องตรวจสอบนักการเมืองทุกเรื่อง ก็ทำให้สังคมมีการตื่นตัวและรับรู้ พร้อมทั้งเข้ามาร่วมตรวจสอบกันมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้นักการเมืองไม่กล้าที่จ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558