ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
25 พ.ย. 2563
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเภสัชกรหญิง ดร. สุ...
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน
05 พ.ย. 2563
กล้วยถือเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นก็มีบางครั้งที่ทำให้กล้วยไม่สามารถขายออกสู่ตลาดได้ เนื่องจากในตลาดมีผลไม้อื่นๆ ด้วย ดังนั้น การแปรรูปคือหนึ่งทางออกที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยได้ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลำ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558