ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
01 มิ.ย. 2563
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้งอยู่ภายในจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน
01 มิ.ย. 2563
ผ้าตีนจก เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่อาศัยอยู่ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชาวไทยพวน เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวน ตอนใต้ของหลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งได้นำวัฒนธรรมการทอผ้ามาด้วย โดยเฉพาะการทอผ้าตีนจก เป็นการทอผ้าโดยใช้เทคนิคพิเศษใน...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558