ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว
17 มี.ค. 2561
จากกระแสโลกาภิวัฒน์....ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดการค้าเสรี AEC จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของท่านอย่างไรบ้างครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกระแสโลกาภิวัฒน์....ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดการค้าเสรี AEC...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558