ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว
23 ก.ย. 2563
นายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททท.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการมาตรฐานค...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558