ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
MEA มอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
29 มิ.ย. 2563

MEA มอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ พร้อมเดินหน้าต่อยอดโครงการ MEA Energy Saving Building ในรูปแบบใหม่ เร็ว ๆ นี้

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานและผู้แทน MEA มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ประเภทอาคารสำนักงาน : 2019 ให้กับ คุณจตุพงษ์ จาตุรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building ณ ห้องสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้ส่งเสริม รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง MEA จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มี

 การให้ความรู้และคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- การยกย่องอาคารที่ผ่านเกณฑ์ เข้ารับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ทำให้ประชาชน ยอมรับ และไว้วางใจที่จะเลือกใช้บริการจากอาคารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถือว่าได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีการใช้พลังงาน MEA Index และคุณภาพการใช้พลังงาน ทั้งความส่องสว่าง และคุณภาพอากาศ จึงเป็นที่มาของการมอบเกียรติบัตรและตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ในครั้งนี้

ซึ่งที่ผ่านมามีอาคารที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว 366 อาคาร และมีอาคารที่ผ่าน MEA INDEX 203 อาคาร เกิดการประหยัดพลังงานไปกว่า 39.46 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินกว่า 154 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้กับประเทศไทยกว่า 23,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม MEA ยังคงเดินหน้าโครงการส่งเสริมอาคารประหยัดพลังงาน และสำหรับปีนี้ MEA จะมีการต่อยอดโครงการนี้ โดยยกระดับมาตรฐานเป็น MEA Energy Saving Building Plus ในกลุ่มอาคารเป้าหมายที่มีการใช้พลังงานสูงและมีศักยภาพในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ MEA (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยนอกจากอาคารที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านตามมาตรฐาน MEA INDEX ผ่านเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงานแล้ว ยังต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพอากาศในอาคารอีกด้วย ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพการจัดการฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net และ www.facebook.com/MEAaward

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558