ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ผอ. สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง ฟังสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กอ.รมน. และ ศรชล.
31 ก.ค. 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กอ.รมน. และ ศรชล.

โดยมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ แนวทางการบูรณาการร่วม การประสานการปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กอ.รมน.และ ศรชล. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรม Royal River กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558