ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ถาวร ฟื้นสถานีรถไฟสงขลาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
13 ม.ค. 2564

         นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความตกลงในโครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานีรถไฟสงขลา ซึ่งความร่วมมือ โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลา  การรถไฟแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา  ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม  และเทศบาลนครสงขลา ที่จะร่วมกันพัฒนาสถานีรถไฟสงขลาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ  ฟื้นฟูชานชลาและซ่อมแซมรางรถไฟ  นำหัวรถจักรและโบกี้รถไฟมาจัดแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศของสถานีรถไฟสงขลาเดิม  มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักรถไฟ เพื่อจัดทำเป็นสวนรถไฟสงขลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประโยชน์ของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง
          โครงการนี้สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี 2563 นายวิศาล เกียรติไพบูลย์ (รองเป้า) อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้มาหากระผม เพื่อขอความอนุเคราะห์กรณีเทศบาลนครสงขลาต้องการจะทำโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา กระผมจึงได้ประสานไปยังการรถไฟ นัดประชุมประสานงานเพื่อให้โครงการบรรลุผลในวันที่ 29 มกราคม 63 โดยมีฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ฝ่ายเทศบาลนครสงขลาประกอบด้วยนายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรี และฝ่ายคณะของรักษาการผู้ว่าการรถไฟ จนได้ข้อสรุปว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ฯ แล้วการรถไฟจะเร่งพิจารณาตรวจพัสดุ และทำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดการรถไฟ เพื่อให้บรรลุผลตามคำขอต่อไป
          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ซึ่งมีพัสดุที่ขอ ดังนี้
          1. หัวรถจักรรถไฟ ตู้สินค้า ตู้โดยสาร โบกี้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
          2. รางเหล็ก ความยาว 62 เมตร
          3. ไม้หมอนคอนกรีตทู บล็อก จำนวน 245 ท่อน พร้อมเครื่องยึดเหนียวครบชุด
          4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
          ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2563 การรถไฟได้นำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณาเพื่อขอมติของบอร์ดการรถไฟที่จะอนุญาตตามคำร้องขอ ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้อนุมัติตามขอ
          ขณะนี้ทางเทศบาลนครสงขลาได้บรรจุงบประมาณปี 2564 ไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว
          ผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของคนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดทั้งผู้ที่สนใจได้ เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงได้ กระผมจึงได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนตลอดมาจนโครงการบรรลุผล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558