ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนชาวพิจิตรพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ
11 มิ.ย. 2561

วันนี้ (11 มิถุนายน 2561) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ โดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อเพชร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อพบปะประชาชนจังหวัดพิจิตร

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะกับประชาชนจังหวัดพิจิตรตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวพิจิตรในวันนี้เพื่อมาติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ และนำมาปรับให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการหลาย ๆ โครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ จะไม่มีการสนับสนุนงบประมาณทุกโครงการตามที่จังหวัดเสนอรับการสนับสนุน ขอให้ประชาชนเข้าใจด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ ต้องดูแลคนทั้งประเทศ ทุกจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็งไปพร้อมกัน  รัฐบาลจะพิจารณาสนับสนุนโครงการเร่งด่วนที่ไม่มีในแผนงาน ซึ่งการใช้งบประมาณขอให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า นอกจากมารับฟังแผนงานโครงการแล้ว ยังมาเพื่อวาดความหวัง ว่าจะสร้างอนาคตของประเทศ อนาคตของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดไปในทิศทางไหน ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่น่าอยู่  ขอให้พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่งความสุข อะไรก็ตามถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน จะก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ ขออย่าสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก ที่สำคัญต้องมีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีจิตอาสา และความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย

 ในส่วนเรื่องของอาชีพ ขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เตรียมมาตรการลดความเสี่ยง ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นของรัฐบาล หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม ลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นสอนจบมาแล้วมีงานทำ สอนหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเมื่อทำงานแล้วต้องทำงานให้เป็น คิดอย่างมีระบบ

 ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า ไม่ต้องการคะแนนเสียง แม้มีเสียงเดียวที่สนับสนุนก็จะทำให้ เพราะที่นี่คือประเทศไทย ของคนไทยทุกคน จะต้องเข้มแข็งก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืน และไม่ต้องการให้รักนายกรัฐมนตรี แต่ขอให้รักประเทศชาติ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศซึ่งปัจจุบันพื้นที่บางส่วนโดนบุกรุกและยังถูกตะกอนดินทับถมเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้ำท่วมน้ำหลากได้ ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตรได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกพื้นที่ตื้นเขินทำเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ และจะพัฒนาจัดทำเลนจักรยานรอบบึงระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนของประชาชนต่อไป

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี แม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558