ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
บุรีรัมย์ตั้งศูนย์ดำรงธรรมลุยแก้ปัญหาปชช.100%
26 พ.ค. 2559

          นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ได้กำหนด road map ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือของประชาชนโดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมระดับหมู่บ้าน ศูนย์ดำรงธรรมตำบล และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม ครบทุกปัญหา 100 เปอร์เซ็นต์ โดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการแก้ปัญหาจากระดับหมู่บ้านก่อนไปถึงระดับตำบลและระดับอำเภอ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมแต่ละระดับจะประกอบด้วยโครงสร้างและคณะกรรมการตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำหนดโดยจะมีบทบาทหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหาทางแก้ปัญหาให้กับผู้เดือดร้อน

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังกล่าวอีกว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดแบบรายกรณี B-cm model  ให้ทุกหมู่บ้าน ,ตำบล และอำเภอมีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นพร้อมรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการแก้ปัญหาตามกระบวนการและขั้นตอนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด โดยศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านมีที่ตั้ง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือสถานที่ที่เห็นสมควร ศูนย์ดำรงธรรมตำบลให้มีที่ตั้งอยู่ที่ทำการกำนัน หรือที่เห็นสมควร และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้ตั้งที่ว่าการอำเภอ

          อย่างไรก็ตามนายเสรี ยังขอให้ประชาชนที่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่มีความประสงค์จะเข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ยื่นเรื่องร้องเรียนในระดับหมู่บ้านก่อน ซึ่งจะใช้เวลาวินิจฉัย และหาข้อยุติให้ได้ภายใน 1 วัน หากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่สามารถหาข้อยุติได้ จะส่งต่อเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมระดับตำบล จนถึงศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ และจังหวัดต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558