ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นิพนธ์ นำ 4 ส.ส.ประชาธิปัตย์สุราษฎร์ ลุยแม่น้ำตาปี ตรวจแนวเขตแหล่งลูกหอยแครง ช่วยชาวประมงพื้นบ้านกว่า 1 หมื่นราย แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลข่มขู่
25 พ.ค. 2563

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​ พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายภานุ บุศยกาญจน์ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ นายสมชาติ ประดิษฐพร นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ นั่งเรือตรวจการสำรวจแนวเขตแหล่งลูกหอยแครง บริเวณปากแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งทำกินของชาวประมงพื้นบ้านใน 6 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ และอำเภอดอนสัก กว่า 1 หมื่นราย  ที่ราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน หาลูกหอยแครงขายโดยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้

ซึ่งหลังจากที่มีการร้องเรียนจากกลุ่มราษฎรในพื้นที่ว่ามีการข่มขู่ชาวประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้านที่ออกไปประกอบอาชีพหาลูกหอยแครง ในบริเวณดังกล่าว โดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางราย ได้มีการข่มขู่ และทำร้ายชาวประมงพื้นบ้าน ที่เข้ามาหาลูกหอยแครงในเขตที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลได้ทำการปักเขตไว้ในบริเวณปากแม่น้ำตาปี และใ้ช้เครื่องมือประเภทคราดทำการจับลูกหอยแครง ซึ่งทั้งสองเหตุนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  

 ทั้งนี้ นิพนธ์ รมช.มท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่ม ส.ส.ประชาธิปัตย์ในเขตพื้นที่ เพื่อนำไปประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ดูแลความปลอดภัยให้แก่ชาวประมงในพื้นที่เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558