ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
คปภ.ร่วมศิษย์เก่า วปส. รุ่น1-9 ส่งมอบห้องความดันลบให้ รพ.บางพลี สมุทรปราการ
27 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบห้อง Negative Pressure เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ และมีศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ตลอดจนคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ร่วมส่งมอบด้วย ณ อาคารสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

               เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน คปภ.ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9  จัดทำโครงการ “คปภ. รวมพลัง วปส. เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19” โดยร่วมกันบริจาคเงินและสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive Pressure) ตู้อบรังสี UVC หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่มีความจำเป็นและต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,020.25 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 2 ห้อง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงาน คปภ. และศิษย์เก่านักศึกษา วปส. รุ่นที่ 1-9 จึงได้จัดพิธีมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่จะคงอยู่และใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนต่อไป

ด้านนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจิรญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณแทนประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำนักงาน คปภ. และศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ได้มอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

“สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นตามลำดับ และขอขอบคุณศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 1–9 ที่บริจาคเงินเพื่อจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งห้องความดันลบ (Negative Pressure) ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ก.ค. 2564
เมื่อพูดถึงกองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ จนเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่ากองการต่างประเทศแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558