ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ให้การต้อนรับ
04 พ.ย. 2558

สมปอง  อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบหนังสือชุดพิเศษ “ องค์กรคณะบริหารสงฆ์ 2558 “ 

จาก ชาญวิทยา  ชัยกูล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558