ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
รองปลัดกทม.เยี่ยมร.ร.กลุ่มกรุงเทพฯใต้จัดระเบียบฝ่าโควิด
08 ก.ค. 2563

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) และโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบางนา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน การแบ่งกลุ่มเรียน รวมทั้งให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในส่วนของการดูแลความปลอดภัย กรุงเทพมหานครยังมีโครงการ School Zone Safety Zone โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเช้าของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำฉากกั้นบริเวณโต๊ะอาหาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเรียนในวิถีใหม่ New Normal อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558