ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
รองปลัดกทม.เยี่ยมร.ร.กลุ่มกรุงเทพฯใต้จัดระเบียบฝ่าโควิด
08 ก.ค. 2563

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์) และโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบางนา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน การแบ่งกลุ่มเรียน รวมทั้งให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในส่วนของการดูแลความปลอดภัย กรุงเทพมหานครยังมีโครงการ School Zone Safety Zone โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเช้าของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำฉากกั้นบริเวณโต๊ะอาหาร เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆทุกครั้งก่อนและหลังทำกิจกรรม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับการเรียนในวิถีใหม่ New Normal อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558