ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ซินเจียง ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 89 ราย ส่วนหนึ่งจากกลุ่มไร้อาการ
30 ก.ค. 2563

อุรุมชี, 30 ก.ค. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (30 ก.ค.) คณะกรรมการสุขภาพเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่ม 96 ราย เมื่อวันพุธ (29 ก.ค.) ที่ผ่านมา

คณะกรรมการฯ เผยว่า ผู้ป่วย 96 ราย ล้วนอยู่ในนครอุรุมชี เมืองเอกของซินเจียง โดยผู้ป่วย 8 รายเคยถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันซินเจียงตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเพิ่ม 18 รายในวันพุธ (29 ก.ค.)

อนึ่ง ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผล 414 ราย ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ 143 ราย และผู้อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ 12,313 ราย เมื่อนับถึงวันพุธ (29 ก.ค.)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558