ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ทหารพราน 47 แจกผักปลอดสาร ร่วมยินดี 'วันฮารีรายอ' ประเพณีสำคัญชาวไทยมุสลิม
31 ก.ค. 2563

ที่บริเวณฐานปฎิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน เก็บผลผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ ที่ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินการเพาะปลูกเอาไว้ภายในหน่วย ประกอบด้วยผักกวางตุ้ง และผักกาดขาว ที่มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก นำไปมอบให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอยะหา จ.ยะลา ที่สัญจรไปมาบริเวณหน้าฐานปฎิบัติการ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีในวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา ฮศ 1440 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 กล่าวว่า ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยะลา ได้ให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานในสังกัด ดำเนินการปลูกผักกวางตุ้ง และผักกาดขาว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ และในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตออกเป็นจำนวนมาก จึงได้ให้อาสาสมัครทหารพราน ดำเนินการจัดเก็บผัก นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอยะหา จ.ยะลา ที่ขับรถสัญจรไปมาบริเวณหน้าฐานปฎิบัติการ เป็นการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮา ฮศ 1440  ซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558