ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
นิพนธ์ ลงพื้นที่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร พัฒนาแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ เป็นสวนสาธารณะ/แก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง
31 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณประโยชน์ "บึงแห่งความรัก (The lake of love)" (อนุญาตเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์บางส่วน จาก "ทำเลเลี้ยงสัตว์" เป็น"สวนสาธารณประโยชน์") ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีนายพิชัย รัตตกุล  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิภาคโรตารี่ไทย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร พร้อมสมาชิกโรตารี่ไทย ร่วมกันตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะและบึงแห่งความรัก The Lake of Love (เดอะ เลค ออฟ เลิฟ) ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จาก "ทำเลเลี้ยงสัตว์" เป็น"สวนสาธารณประโยชน์" บึงแห่งความรัก ณ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สำหรับประวัติความเป็นมาที่ดินสาธารณประโยชน์"บ่อควั้นสาธารณประโยชน์"  ตั้งอยู่ที่บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เดิมมีสภาพดินเป็นดินเหนียว เมื่อเข้าฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง และเมื่อฤดูแล้งน้ำก็จะแห้ง โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะ เมื่อ 3 สิงหาคม 2532

และได้ออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อปี 2534 มีเนื้อที่จำนวน 509 - 1 - 53  ไร่ ต่อมาเมื่อปี 2560 มูลนิธิภาคโรตารีไทย และสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย โดยนายพิชัย รัตตกุล  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิภาคโรตารี่ไทย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมชลประทาน ในการก่อสร้างแก้มลิง ในที่ดินบ่อควั้นสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในฤดูฝนที่มีน้ำหลาก และแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการโครงการขุดลอกบ่อควั้นสาธารณประโยชน์ในปี พ.ศ.2560 ปรากฏว่ามีดินที่ขุดลอกจำนวนมาก จึงได้นำมาถมกองไว้บริเวณขอบหนองบ่อควั้น ส่วนที่ตื้นเขิน ต่อมาดินที่ถมมีความสูงมาก มูลนิธิภาคโรตารีไทย และสโมสรโรตารี่ ในประเทศไทย จึงมีแนวความคิดที่จะนำที่ดินบริเวณดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน พร้อมทั้งสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อรับรองประชาชน โดยมูลนิธิภาคโรตารีไทยและสโมสรโรตารี่ในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนจากเงินบริจาคในการปรับปรุงพัฒนาอีกจำนวน 35 ล้านบาท

นายนิพนธ์ รมช.มท.  กล่าวว่า "การนำที่ดินของรัฐที่ประชาชนไม่ใช้นำมาประโยชน์แล้วนั้น มาทำการปรับปรุงพัฒนา เปลี่ยนสภาพที่ดินให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทำให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การจัดทำสวนสาธารณะนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และมีสถานที่จัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้ อาทิ จัดเป็นสถานที่ประชุม  สนามเด็กเล่น และลานกิจกรรม ได้อีกด้วย โดยประการสำคัญที่อยากฝากเน้นย้ำคือ ขอให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักรู้ว่า พื้นที่แก้มลิงนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศ และชื่อสวนแห่งนี้เป็น ก็มีชื่อว่าสวนสาธารณะและบึงแห่งความรัก ที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านที่ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานหนักเพื่อประชาชน ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลรักษา ได้ใช้ประโยชน์ทำมาหากิน และปกป้อง รักษาผืนแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป หลังจากการลงพื้นที่ของรมช.มท.และคณะในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะมีการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่แก้มลิงและสวนสาธารณะแห่งนี้ อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558