ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
“ดีป้า ใต้ล่าง” ลงพื้นที่ จ.สตูล พัฒนาเกษตรใช้เทคโนฯ ดิจิทัล
01 ส.ค. 2563

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง นำโดย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ดีป้า และคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตามที่ดีป้าได้ดำเนินการเรื่องเมืองอัจฉริยะของจังหวัดสตูล ได้รับฟังความเห็นสอดคล้องกันว่า อยากเห็นแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดสตูลได้รับการประกาศเป็น UNESCO Geopark เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เป็นลำดับที่ 5 ในอาเซียน จึงเป็นที่ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสนุนภาคบริหารและการบริการท่องเที่ยว โดยมีภาคเกษตรเป็นฐานอาชีพสำคัญตอบสนองการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจด้วยคุณค่าด้านนิเวศวิทยาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับทางจังหวัดสตูลให้เสนอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมทั้งลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฉิม หมู่ 4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นำโดย นายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมให้ความรู้และความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย นายชยพัทธ์ กล่าวว่า ฉิมเมล่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรไร้ดินฉิม สถานที่ผลิตเมล่อนจีโอปาร์ค (อัตลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก) และผลิตภัณฑ์เมล่อนแปรรูป เครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูล และยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ทางวิสาหกิจชุมชนได้เริ่มเพาะพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่ได้ค้นพบในจังหวัดสตูลเป็นที่แรกคือ รองเท้านารีขาวสตูล โดยมีความประสงค์ที่จะสร้างโรงเรือนอัจฉริยะในการเพาะปลูก เพื่อนำกล้วยไม้กลับคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งได้นำคณะทำงานเยี่ยมชมโรงเรือนที่ปลูกเมล่อน มะเขือเทศ และพื้นที่เพาะพันธุ์กล้วยไม้

พร้อมกันนี้ คณะทำงาน ดีป้า ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปากน้ำซี แอนด์ ฟิชชิ่งทัวร์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ ละงู เพื่อรับฟังปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้และการทำงานอย่างยั่งยืน โด นายศุภกาญจณ์ สร้อยเพชร หนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปากน้ำซี แอนด์ ฟิชชิ่งทัวร์ ได้แนะนำทริปการท่องเที่ยว ที่วิสาหกิจชุมชน ได้นำเที่ยวอยู่ในขณะนี้ มีทริปทัวร์ปราสาทหินพันยอด เกาะสาม เกาะลิดี เกาะฮามลูกเกาะตะเกียง เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลน เป็นต้น และยังมีทริปตกหมึกปิ้งย่างบนเรืออีกด้วย ร่วมถึงจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม จากการหารือวิเคราะห์ได้ว่า ทางชุมชนต้องการการโปรโมทและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยมีการแนะนำการทำสื่อ AR ( Augmented Reality) เป็นภาพเสมือนจริงที่ปราสาทหินพันยอด เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในเว็บเพจวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

นอกจากนี้ ทางคณะทำงานได้เยี่ยมชมฟาร์มแพะ เป็นฟาร์มแพะที่ใหญ่ในจังหวัดสตูล โดยจะเลี้ยงแพะในสวนปาล์มโดยเกษตรกรได้พาเยี่ยมชม ฟาร์มแพะเนื้อและแพะนม ร่วมไปถึงวิธีการเลี้ยงแพะและการรีดน้ำนมแพะ พร้อมรับฟังปัญและหาแนวทางวิธีการแก้ปัญญาเกี่ยวกับวิธีการรักษาอุณหภูมิให้กับน้ำนมแพะ รวมถึงชี้แนะช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ และการใช้โดรนในการสำรวจพื้นที่ฟาร์มแพะและพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อการพัฒนาเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทางคณะทำงานได้เข้าพบ นายเจตกร หวันสู ประธานสภาการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ร่วมกันหารือในหัวข้อ Smart city จังหวัดสตูล โดย นายเจตกร เสนอพื้นที่ให้เป็นพื้นที่บริเวณปาบารา ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโต และจุดผักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโป และจะขยายพื้นที่ไปรอบๆ บริเวณประเทศใกล้เคียง นายเจตกร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจะทำเมืองให้เป็น Smart city ต้องมี solution ที่เหมาะสมและใช้งานเกิดประโยชน์ได้จริง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ โจทย์ที่มีจึงต้องก้าวข้ามปัญหาหลายอย่าง แต่คงไม่นานลงตัวได้ในพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่นที่แท้จริง

จากการรวบรวมความเห็นของตัวแทนกลุ่มต่างๆ จะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับผู้ให้บริการ DP ที่สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนให้สามารถใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนานิเวศดิจิทัลเพื่อเกิดกลไกการใช้และเก็บข้อมูลสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะสตูลต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558