ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์ลำพูนช่วยเกษตรกรขายลำไยได้10ล้านบาท
05 ส.ค. 2563

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไย จ.ลำพูน ปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2563 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ชั้น 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถกระตุ้นให้มีการบริโภคลำไยของ จ.ลำพูน ได้เพิ่มขึ้น และทำให้ลำไยลำพูนเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค โดยสามารถจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ได้กว่า 140 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,900,000 บาท ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วยผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับรายละเอียดการจัดงาน แยกเป็นการจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ประมาณ 13,000 กก. มูลค่าประมาณ 500,000 บาท และการจัดการเจรจาธุรกิจการค้าและทำ MOU ระหว่างผู้ประกอบการ จ.สงขลา กับผู้ประกอบการ จ.ลำพูน จำนวน 4 คู่ ได้แก่ 1.คุณพรพรรณ รุณรงค์ ผู้ประกอบการในตลาดพงษ์เจริญ จ.สงขลา กับ บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.ลำพูน จำนวน 100 ตัน มูลค่า 3,000,000 บาท 2.คุณชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ ประธาน MOC Biz Club จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท 3.บริษัท กฤษณาปราโมทย์ จำกัด จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท และ 4.ลำไยแปรรูปอบแห้ง (เนื้อสีทอง) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง กับคุณชูเกียรติ ผู้ประกอบการส่งออกมาเลเซีย จำนวน 20,000 กก. มูลค่า 5,000,000 ล้านบาท เริ่มส่งมอบ วันที่ 1 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558