ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
Dow ชวนคุยเรื่องวิทย์ ชวนคิดเรื่องความยั่งยืน พร้อมแชร์เป้าหมายการทำงานเพื่ออนาคต
14 ต.ค. 2563

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเวิร์คช้อปหัวข้อ “The Future is Now: Science for Sustainable Development Goals” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 46 (STT46) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ อัพเดตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของเยาวชนมาใช้พัฒนาอนาคตที่ยั่งยืน ในงาน คุณกาญจนา อุ่นอารมณ์ ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ ได้ร่วมแชร์เป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนของ Dow ซึ่งร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกมุ่งเน้นแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน หยุดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวงจรรีไซเคิลด้วยการออกแบบและคิดค้นโซลูชันการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558