ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ยอดรวมคุมประพฤติเทศกาลปีใหม่ แตะ 2,500 คดี เมาขับสูงถึง 95%
04 ม.ค. 2564

 ยอดรวมคุมประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ แตะ 2,500 คดี เป็นคดีเมาขับสูงถึง 95% พร้อมกำชับสำนักงานคุมประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น หลังประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ

วันนี้ (4 มกราคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ว่า วานนี้ (3 มกราคม 2563) เป็นวันที่ศาลปิดทำการ จึงทำให้ปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ มีจำนวนเพียง 326 คดี เป็นคดีขับรถในขณะเมาสุราทั้งหมด 
ซึ่งขณะนี้ ยอดสถิติคดีสะสมรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,522 คดี จำแนกเป็น

คดีขับรถขณะเมาสุรา  จำนวน  2,399 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.12
 คดีขับเสพ   จำนวน    105 คดี  คิดเป็นร้อยละ 4.16
 คดีขับรถประมาท  จำนวน     18 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.71

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 309 คดี 2. จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 206 คดี และ 3. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 182 คดี 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่ 6 ของช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า คดีขับรถในขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 337 คดี และปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน 326 คดี ลดลง จำนวน 11 คดี

สำหรับการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM ยังคงจำนวน 39 ราย โดยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. - 04.00 น. เป็นระยะเวลา 30 วันอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ประชาชนต่างทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร หลังหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทำให้ปริมาณรถหนาแน่น กรมคุมประพฤติ จึงได้กำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ พร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ ลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานบริการสังคม โดยการตรวจเยี่ยม แจกน้ำดื่ม ทำความสะอาดห้องน้ำ ตรวจวัดอุณหภูมิ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 30 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 255 คน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558