ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
เชียงใหม่พบผู้สมัครนายกฯ2คนหมดสิทธิ์/มีหุ้นสื่อ
20 ก.พ. 2564


           นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ สภาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบตามแนวทางหนังสือสั่งการ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมบังคับคดี สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น

            จากการตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย มีคุณสมบัติต้องห้าม คือเป็นผู้ถือหุ้นในสื่อ คือ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครหมายเลข 1 และ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้ไม่ได้รับสมัครรับทราบแล้ว โดยให้ไปยื่นคัดค้านได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาราชการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาจมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศให้เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งได้ โดยจะดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หมายเลข 1 เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. โดยแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ว่าไม่สามารถเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้

 เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ หรือ ถือหุ้นในสื่อ โดยให้ยื่นคำร้องคัดค้านประกาศดังกล่าวนี้ กับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลาราชการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยสิทธิสมัคร โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการวินิจฉัยประมาณ 7 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ จึงไม่ควรลงพื้นที่หาเสียง ทำให้เสียงโอกาสไป ส่วนตัวประกอบธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง และ ศูนย์การค้าให้เช่าพื้นที่เท่านั้น ไม่ได้มีการถือหุ้นในสื่อใดๆ ทั้งสิ้น

            หากมองในมุมของนักการเมือง ที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ โดยไม่มีเอกสารใดๆ เลย ทำให้ขาดโอกาสในการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับประชาชน อย่างไรก็ตามจะเดินทางไปยื่นเรื่องคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 14.00 น.

 ขณะที่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หมายเลย 2 กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ยังไม่สามารถติดต่อได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558