ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คลังจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่รับผู้ไม่สมาร์ทโฟน ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
22 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และปกครองจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้ต้องการช่วยกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงอายุสมัคร เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" ครบทั้ง 12 อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งเป็นวันละ 3 อำเภอ

โดยในวันนี้เรามาเปิดให้บริการพิเศษอำเภอธาตุพนม เนื่องจากจำนวนประชาชนของอำเภอธาตุพนม ยังมีจำนวนที่ต้องการทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้ โดยการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ประชาชนที่มาสแกนใบหน้าและมาลงทะเบียนใหม่ ในส่วนของผู้ที่สแกนใบหน้าได้มีการเก็บข้อมูลไปบันทึกในระบบของกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์แล้ว ดังนั้น ในวันนี้ 400 กว่าคนจะมาเฉพาะเรื่องของการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น ส่วนอีกกลุ่มที่อาจจะไม่ว่างมาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติมและสแกนใบหน้าให้แล้วเสร็จในวันนี้

 สำหรับผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษประเภทผู้ป่วยติดเตียง คนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางว่าจะให้ทำอย่างไร เพราะการแสกนใบหน้าจะต้องมีการหลับตา กระพริบตาเพื่อเก็บลักษณะของม่านตา ซึ่งผู้ป่วยบางรายก็ไม่อาจจะสามารถทำได้ ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยส่วนกลาง กำลังประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงประเภทนี้อย่างไร

 ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เราได้มีการลงพื้นที่ใน 12 อำเภอ และมีการเก็บตัวเลขของแต่ละอำเภอ รวมประมาณ 27,000 คน และขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" นี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มพิเศษนี้ ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป นอกจากธนาคารกรุงไทยแล้ว ก็ยังจะมีธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินทุกสาขาที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน ประชาชนไปใช้บริการได้

 

          นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ก็ยังเปิดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอีกในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครพนม สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จะมีการเปิดให้บริการที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม รวมถึงสำนักงานสรรพากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด หรืออำเภอที่มีสาขาตั้งอยู่ก็เปิดให้บริการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558