ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ภูมิใจไทย วอล์คเอ้าท์ !! ฉุน ‘พลังประชารัฐ’ ดึงดันเลื่อน พ.ร.บ.ตำรวจขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
24 ก.พ. 2564

24 ก.พ. 2564 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 ทั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอให้เลื่อนร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จึงลุกขึ้นคัดค้านว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญ และอยู่ในระเบียบวาระแล้ว จึงไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนร่างพระราชบัญญัติอื่นขึ้นมาพิจาณณาก่อน

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ทักท้วงว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับการนำร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะเกรงว่าจะทำให้การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 เสร็จไม่ทันก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 ก.พ. 2564 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับที่จะเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้น มีผู้ขออภิปรายเป็นจำนวนมาก

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ชี้แจงว่า แม้พรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้เข้าประชุมวิป 3ฝ่าย แต่ได้แจ้งผลการประชุมให้พรรคภูมิไทยทราบแล้ว ยืนยันว่า การเลื่อนร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้น ไม่ได้มีเจตนาจะยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่าไปวิตก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ2 เสร็จไม่ทันในวันที่ 25 ก.พ. 2564 ก็จะให้พิจารณาต่อในวันที่ 26 ก.พ. 2564

รายงานแจ้งด้วยว่า จากนั้นที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นชอบให้เลื่อนเลื่อน ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. ... ขึ้นมาพิจารณาก่อน ด้วยเสียงเห็นชอบ 331 ต่อ160 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น และเริ่มการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  ปรากฏว่า ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ต่างวอล์คเอ้าท์ออกจากห้องประชุมสภาฯ ทันที

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558