ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ปลัด กทม. เปิด “ตลาดนัดผลัดกันชม” ครั้งที่ 1 สร้างรายได้ชุมชน
25 ก.พ. 2564
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดผลัดกันชม” ครั้งที่ 1 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตราชเทวี สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตราชเทวี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเขตราขเทวี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตราชเทวีจัดกิจกรรม "ตลาดนัดผลัดกันชม" ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนพื้นที่เขตราชเทวี และผู้ประกอบการสินค้าธงฟ้า ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและของดีชุมชน รวมจำนวน 24 ร้านค้า ทำการค้าบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารสำนักงานเขตราขเทวี ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ และมีเจตนารมณ์อันดีในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงมอบหมายให้ทุกพื้นที่เขตจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มช่องทางทำการค้าให้ชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558