ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.-หอการค้าเล็ง49พื้นที่ฉีดวัคซีนนอกร.พ.
14 เม.ย. 2564

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า  ตนพร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ กทม. ที่วัดนิมมานรดี

พร้อมสำรวจสถานที่ต่าง ๆ ของเครือข่ายธุรกิจเอกชนของหอการค้าไทยในเขตกรุงเทพฯ ที่คาดว่า มีความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน ไปยังกลุ่มประชาชนให้กับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัด กทม.อาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอกับวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเข้ามาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น สำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนของสถานประกอบการ เช่น ด้านความสะดวก จะต้องเข้าถึงง่าย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ มีที่จอดรถเพียงพอ และสามารถรองรับการฉีดได้อย่างน้อย 2,000 คนต่อวัน

ด้านมาตรฐานสาธารณสุข จะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดนั่งรอการฉีดวัคซีน มีระบบ Internet Online สำหรับแพทย์และพยาบาลในการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ต้องสามารถส่งโรงพยาบาลได้ภายใน 10-15 นาที มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินประจำพื้นที่ เป็นต้น

ขณะนี้มีผู้ประกอบการในเครือข่ายของหอการค้าไทย ได้เสนอพื้นที่มาแล้ว 49 แห่ง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งที่เป็นโรงแรม สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้า หลังจากที่หอการค้าไทยสำรวจความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว จะได้นำเสนอต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่เหมาะสมที่สุดก่อน 7 แห่ง ภายในเดือนเมษายนนี้

จากนั้น หากสามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานครจะพิจารณาใช้สถานที่ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์ที่เหลือ สำหรับการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป ทั้งนี้ หากโมเดลการดำเนินงานในกรุงเทพฯ เกิดผลดีเป็นรูปธรรมแล้ว จะนำไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับการฉีดวัคซีนในต่างจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน โดยมีผู้ประกอบการในเครือข่ายหอการค้าฯ แสดงความจำนงในการเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแล้ว 234 แห่ง กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ

สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ขอให้ติดตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม ปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียน และประกาศที่ชัดเจนจากทางกรุงเทพมหานครต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558