ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กลุ่มจีพีเอสซีมอบถังขยะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อและถุงซิปล็อก ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
27 เม.ย. 2564

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบถังขยะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อจำนวน ถัง ในการคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี และถุงซิปล็อกป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อนนำไปทิ้ง จำนวน 8,100 ใบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลน้ำคอกและเทศบาลตำบลทับมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับขยะติดเชื้อ อีกทั้งยังสามารถป้องกันเชื้อไวรัสให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558