ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กบง. มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไว้ที่ 20.29 บาท/กก.
08 พ.ย. 2559

          คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีการพิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยทบทวนราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG โดยใช้ต้นทุนจากแหล่งผลิตและแหล่งจัดหาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักทุกๆ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นราคาต้นทุนก๊าซ LPG ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 สรุปดังนี้

          - โรงแยกก๊าซธรรมชาติ : อยู่ที่ 13.2638 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 0.1183 บาท/กก. จากเดิม 13.3821 บาท/กก. เนื่องมาจากราคาเนื้อก๊าซ และค่าเชื้อเพลิงในการผลิตที่ปรับตัวลดลง 
          - โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะเมติก : คงเดิมที่ CP-20 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
          - การนำเข้า : คงเดิมที่ CP+85 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
          - ปตท.สผ.สยาม : คงเดิมที่ 15.00 บาท/กก. 

          สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG เดือนพฤศจิกายน 2559 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) อยู่ที่ระดับ 410 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 58 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2559 อ่อนค่าลงจากเดือนก่อน 0.3167 บาท/เหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 35.2181 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยการจัดหาก๊าซ LPG ทั้งระบบ ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG (LPG Pool) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6521 บาท/กก. จาก 12.9979 บาท/กก. เป็น 13.6500 บาท/กก. แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศ

          ดังนั้น ที่ประชุม กบง. จึงเห็นควรให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG เดือนพฤศจิกายน 2559 ไว้ที่ 20.29 บาท/กก. โดยให้กองทุนน้ำมันฯ รับภาระชดเชย 0.6521 บาท/กก. จากเดิมเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ที่ 0.3211 บาท/กก. เป็นกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 0.3310 บาท/กก. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

          จากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ส่งผลทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มีรายจ่ายประมาณ 98 ล้านบาท/เดือนโดยฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ 41,607 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG อยู่ที่ 7,595 ล้านบาท และ 2) ในส่วนของบัญชีน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 34,012 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558