ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ ตามมาตรการของ ศบค.
01 พ.ค. 2564

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และแจ้งกําหนดการสอบสัมภาษณ์ แล้วนั้น                                           

การไฟฟ้านครหลวงต้องดําเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จึงขอแจ้งเปลี่ยนกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ใหม่ของแต่ละคุณวุฒิ จํานวน 22 คุณวุฒิ 

คลิกอ่านประกาศ https://www.mea.or.th/upload/register/job/109640.pdf

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558