ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
กรมธุรกิจพลังงานปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากบี3 เป็นบี5
09 พ.ย. 2559

          นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากน้ำมันบี3 เป็นน้ำมันบี5 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
          ก่อนหน้านี้ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากน้ำมันบี 7 เป็นน้ำมันบี 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  แต่สถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง ดังนั้น เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันพืชสำหรับการบริโภคในครั้งนั้น กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงจาก บี 5 เป็นบี 3 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 แต่ในขณะนี้ สถานการณ์ผลผลิตปาล์มดิบได้คลี่คลายลงแล้ว  จากการพยากรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 จะมีผลผลิตปาล์มดิบออกมาประมาณ 90,000 ตัน/เดือน ส่งให้ปริมาณน้ำมันดิบคงเหลือสูงขึ้น  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำมัน  ปาล์มดิบคงเหลือประมาณ 2.8 - 3 แสนตัน/เดือน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค
          นายวิฑรูย์ได้กล่าวเสริมว่า ด้วยการปรับสัดส่วนไบโอดีเซลเป็นบี3 และสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีปริมาณสต๊อกคงเหลือในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559มากขึ้น ทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นจากภาวะวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันปาล์ม  และมีปริมาณน้ำมันปาล์มเหลือจากการบริโภคมากเพียงพอ ที่จะมีการปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล                     กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจากบี3 เป็นบี5  ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และเมื่อสถานการณ์ปาล์มน้ำมันดีขึ้น ก็จะปรับเพิ่มเป็นบี7 ต่อไป
          ซึ่งการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี3 เป็นบี5 นี้ จะทำให้การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอีกอีกประมาณเดือนละ 37  ล้านลิตร หรือคิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้ในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณเดือนละ 27,000 ตัน กล่าวคือ จากเดิมที่เป็นบี 3 ใช้ประมาณเดือนละ 41,818 ตัน  เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 68,818 ตัน เมื่อเป็นบี 5

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558