ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
จังหวัดสตูล ประชุมหารือการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ
17 พ.ค. 2564

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ส.ส.จังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สำหรับจังหวัดสตูลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ จำนวน 14,000 โดส ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดแผนการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับสัดส่วนของกลุ่มประชากรในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ เบื้องต้นกำหนดฉีดให้ได้วันละ 4,400 คน/วัน แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมือง 1,500 คน/ วัน, อำเภอละงู 800 คน/วัน , อำเภอควนโดนและอำเภอท่าแพ 500 คน/วัน , อำเภอควนกาหลงและอำเภอทุ่งหว้า 400 คน/วัน และอำเภอมะนัง 300 คน/วัน โดยจะใช้สถานที่ฉีดคือโรงพยาบาลสตูลและโรงพยาบาลประจำอำเภอ คาดว่าจะสามารถฉีดให้แล้วเสร็จตามยอดของวัคซีนที่ได้รับภายใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2564 ด้วย ซึ่งจะกระจายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนกับ อสม. และในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความพร้อม เข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับ โดยได้ตั้งเป้าการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรให้ได้ 70 % ภายในระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 64) จากประชากรทั้งหมด 310,000 คน ซึ่งแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

 อีกทั้ง ในที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครอบคลุมในทุกกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอมีการจัดตั้ง War Room ในระดับอำเภอรวมถึงระดับจังหวัด เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในทุก ๆ วัน และสรุปเป็นผลการดำเนินงานในรอบเดือน เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558