ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3
17 พ.ค. 2564

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่านรายการ NBT รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้ลูกหนี้รายย่อยยังคงได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา ธปท. ร่วมกับสถาบันการเงิน ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยมองว่าการแพร่ระบาดในรอบนี้การช่วยเหลือต้องเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีลูกหนี้รายย่อยแจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 กว่าแสนราย วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท

ธปท. จึงหารือร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ด้วยการยกระดับมาตรการเดิมให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นและช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ,เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน โดยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า สำหรับลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพจ่ายได้ ธปท. ขอให้ชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพักชำระหนี้เป็นเพียงการชะลอเท่านั้น โดยในระยะถัดไป ธปท. จะออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ตรงด้วย อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือในรอบนี้ ธปท. ขอให้ผู้ให้บริการทางการเงินให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานะของลูกหนี้ตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามนโยบายของผู้ให้บริการทางการเงิน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558