ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ชาญศิลป์ ลาออกดีดีการบินไทยมีผล1ก.ค.นี้
16 มิ.ย. 2564

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การลาออกจากตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร อย่างไรก็ตาม นายชาญศิลป์ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ และผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ และแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุผลใดจะถึงก่อน

โดยที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรณธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนนี้

ล่าสุดวันนี้ การบินไทย แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รายชื่อดังนี้

  1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ษยะศริน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทฯ
  2. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการบริษัทฯ คนที่ 2
  3. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการอิสระ
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558