ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
รมว.วราวุธ ปรับยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรฯ ให้ทำงานภายใต้สถานการณ์ โควิด-19
04 ก.ค. 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัดของกระทรวง โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญหลายเรื่อง ได้แก่ ร่างแผนแม่บท 20 ปี ของกระทรวงทรัพยากรฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงการเตรียมการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ 2564

นายวราวุธ ได้มอบเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ในการเร่งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยให้คำนึงถึงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 เข้าไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถดำเนินต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก และเต็มศักยภาพ อีกทั้ง ยังได้เน้นย้ำให้ปรับแผนการดำเนินงาน ให้การดำเนินชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้ได้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างถาวร

ในการนี้ ได้มี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 17 ครั้งนี้ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558