ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อบจ.ฉะเชิงเทรา จับมือเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ต้องขัง ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
28 พ.ย. 2559

             วันที่ 28 พ.ย. 2559 นายกฤษฎา วงค์กำภู เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ต้องขัง พร้อมด้วยนายสมชาย เปรมใจ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายสินน้ำใจ กำแพงเพชร อิหม่ามประจำมัสยิดกลางฉะเชิงเทรา และพระวิปัสสนาจารย์ จากวัดบางพระ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 700 คน ณ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

            สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พ.ย. 2559 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 230,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้จัดให้มีการฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรม การทำวัตรสวดมนต์ และการบรรยายธรรมเสริม เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะจิตที่เข้มแข็ง ถือว่าเป็นการให้วัคซีนทางใจ สามารถต้านทานอบายมุขทั้งปวงได้ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ตลอดจนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จสู่สวรรค์คาลัยครบปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1 ธ.ค. 2559 นี้ นอกจากนี้การจัดโครงการดังกล่าวยังมุ่งหวังเป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558