ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อนุทินเพิ่มเตียงสนามที่ปากน้ำอีก1,200เตียงสำรอง
10 ก.ค. 2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใน จ.สมุทรปราการ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 WHA

         นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขขอบคุณ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนพื้นที่อาคารคลังสินค้า อาคาร C และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยราชการ และภาคเอกชนในการจัดตั้ง และสนับสนุนอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม ขนาด 1,200 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด จัดบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนแล้วหมุนเวียนปฏิบัติงานประมาณ 40 คนต่อวัน และในช่วงเย็นวันนี้ได้เปิดรับผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกจำนวน 100 คน

          นายอนุทินกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่อาคาร A เพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่รับผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลือง จึงมอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปวางระบบ ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดความแออัดในการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักได้เพิ่มมากขึ้น

           “รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้การรักษาพยาบาลและดูแลผู้ติดเชื้อให้ถึงมือหมอ และได้รับยาโดยเร็วที่สุด ขอยืนยันว่าขณะนี้ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์มีเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย สิ่งต้องการที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ” นายอนุทินกล่าว

         นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคมได้เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลบุษราคัม โดยใช้อาคาร แซทเทิลไลท์ 1 ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขนาด 5,000 เตียง เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองได้เพิ่มมากขึ้น สำคัญที่สุดคือจะเร่งทำการฉีดวัคซีนโควิด 19ให้กับผู้สูงอายุและในกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังให้ได้มากที่สุดภายในเดือนกรกฎาคม นี้โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และตนยินดีไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือนตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศ เนื่องจากเป็นทีมงานเดียวกัน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558