ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ผบ.สูงสุดสั่งตั้งด่าน-จุดสกัด21.00-04.00น.เริ่มพรุ่งนี้
11 ก.ค. 2564

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดสายตรวจในการลาดตระเวนเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติ การเดินทางข้ามพื้นที่อย่างเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต จำนวน 88 จุด ปริมณฑล 20 จุด และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 39 จุด รวมทั้งสิ้น 187 จุด

ทั้งนี้ จุดตรวจ จะตั้งระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.ในแต่ละวัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัด

นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมพล กล่าวว่า ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน ขอให้งดออกนอกเคหสถาน และเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด หากไม่มีความจำเป็นขอความร่วมมือประชาชน ทั้งนี้ขอยืนยัน ว่า จะให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด

"ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน โปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามที่ภาครัฐกำหนดโดยเคร่งครัด งดการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ปฏิบัติงานที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบ ร่วมกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ มีวินัยในการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค" พล.อ.เฉลิมพล กล่าว...

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558