ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
บอร์ดก.ต.มีมติตั้ง ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกาคนใหม่
21 ก.ค. 2564

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 ซึ่งวาระสำคัญคือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจาก นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย. 64 เมื่อมีอายุครบ 65 ปี โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบให้ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป โดย น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

ประวัติ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ต.ค. 2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

- จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่

ปี 2521 นิติกร ปี 2525 ผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2526 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ปี 2527 ผู้พิพากษา จ.ร้อยเอ็ด, ปี 2530 ผู้พิพากษา จ.ขอนแก่น, ปี 2534 ผู้พิพากษา จ.จันทบุรี ปีเดียวกันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง, ปี 2536-2538 ผู้พิพากษา จ.น่าน, ลำพูน และนครสวรรรค์, ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ปี 2542 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ปีเดียวกันผู้พิพากษาศาลอุธรณ์, ปี 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ปี 2551 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 1, ปี 2553 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1, ปี 2554 ผู้พิพากษาศาลฏีกา, ปี 2558 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ปี 2560 ประธานศาลอุธรณ์ภาค 1, ปี 2562 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เเละ 1 ต.ค. 63 ดำรงตำเเหน่ง ปธ.ศาลอุทธรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธ.ค. 46

- มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธ.ค. 43

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อครั้งที่นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ได้เกิดภัยหนาวและความอดอยากในหมู่ชาวเขาในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2537 ได้มีกิจกรรม 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิประมาณชันซื่อ (ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น) และมูลนิธิอภิธนาคุณ ร่วมกันบริจาคถุงยังชีพมีอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวแก่ ชาวไทยลัวะ หรือ ชาวเขาและชาวบ้านในหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดน่าน ในการนี้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม และคณะ เป็นผู้สำรวจพื้นที่ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว เช่น บ้านห้วยแก้ว บ้านดอนเมือง และกิ่งอำเภอสันติสุข ที่บ้านกิ่งม่วงและบ้านแก่งโสภา เป็นต้น และนำขบวนรถหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวนกว่า 15 คันบรรทุกข้าวของ แต่ละคันน้ำหนักคันละ 3 ตัน วิ่งผ่านหุบเหวอันตราย วันละกว่า 10 ชั่วโมง แต่ น.ส.ปิยกุล ก็นำข้าวของไปบริจาคถึงมือชาวเขาและมีผู้นำชุมชนชาวบ้านซึ่งถึงกับตื้นตันใจ เพราะไม่คิดว่าจะมีผู้พิพากษาหญิงนำสิ่งของมาแจกจ่ายถึงมือชาวบ้านขนาดนี้ และสัญญากับนางสาวปิยกุลว่า จะไม่ตัดไม้ทำลายป่าและจะไม่ทำผิดกฎหมาย

สำหรับคดีสำคัญที่น.ส.ปิยกุล เคยเป็นองค์คณะพิจารณาคดี ได้เเก่ คดี อม. อธ. 3/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์ จีทูจี เฉพาะนายสุธี เชื่อมไธสง เครือข่ายเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 16 ที่ให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายร่วมกัน กว่า 2 หมื่นล้านบาท, คดี อม. อธ. 4/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ภรรยาของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ในคดีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งลงโทษให้ยกโทษจำคุกออกเเละปรับ 4 พันบาท พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี, คดี อม. อธ. 5/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง โดยพิพากษาลงโทษจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี เเละคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองอีกหลายคดี

โดยการประชุม ก.ต.ครั้งหน้าวันที่ 27 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น. จะมีการพิจารณาระดับ ประธานศาลอุทธรณ์, รองประธานศาลฎีกา เมื่อตรวจสอบตามคิวอาวุโส ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ จาก น.ส.ปิยกุล คือ นายพศวัจณ์ กนกนาก ปัจจุบันเป็น รองประธานศาลฎีกา ส่วนที่คาดว่าจะถูกเสนอบัญชีเป็นว่าที่รองประธานศาลฎีกาใหม่อีก 5 คน ได้เเก่ 1. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 2. นายพิศิฎฐ์ สุดลาภา ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 3. นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 4. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เเละ 5. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558