ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ผู้ว่าฯ ชลบุรี ปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วย 5 แสนตัว และมอบโล่เกษตรกรดีเด่นวันประมงแห่งชาติ ปี 2564
14 ก.ย. 2564

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชร์บ๊วย จำนวน 5 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นางศศิวิมล เปาสิวัฒย์ ประมงจังหวัดชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 ชลบุรี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมตรี ตำบลเกล็ดแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผู้นำชุมชน ประมงพื้นบ้านบางเสร่ และพี่น้องชาวประมง พร้อมเรือประมงพื้นบ้าน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในวันนี้

 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งแชร์บ๊วย จำนวน 5 แสนตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งชลบุรี และมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านการประมงดีเด่นประจำปี 2564 แก่ นางสาวนุชจรี บุญมี เกษตรกร ดีเด่น (ระดับประเทศ) สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการทำอาชีพประมง สร้างขวัญ กำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมง และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมกับขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สัตว์น้ำถือเป็นอาหารโปรตีนที่เป็นประโยชน์และมีอยู่ทั่วไปสำหรับประชาชนเพื่อการบริโภค นอกจากนี้สัตว์น้ำบางชนิดยังเป็นสินค้าส่งออก นำเงินตราเข้าประเทศ ดังนั้นอาชีพการทำการประมง นับเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และที่สำคัญความตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการที่ทุกคนงดเว้นการจับสัตว์น้ำเพียงวันเดียว 21 กันยายน ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรีและกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558