ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์ภาค 1 ตรวจติดตามภาวะค่าครองชีพ ดูแลผู้บริโภคที่ตลาดสดเมืองอุดรธานี
31 ม.ค. 2560

นางกุลณี  อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาล 1  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การรองชีพ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการค้าในตลาด โดยเฉพาะผู้ค้าผักสดปิดป้ายแสดงราคาสินค้าทุกชนิดให้ผู้ซื้อเห็นได้ชัดเจน

จากการตรวจสอบพบว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา การค้าขายสินค้าในตลาดแห่งนี้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษ สำหรับราคาสินค้าในวันนี้อยู่ในภาวะทรงตัว ราคาไก่สด กก.ละ 80 บาท  เนื้อสุกรชำแหละ กก.ละ 140 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟองละ 2.7 บาท ปลาทับทิม กก.ละ 100 บาท  ส่วนสินค้าในหมวดพืชผักนั้น ผักคะน้า กก.ละ 50 บาท ผักกาดขาว กก.ละ 30 บาท ผักชี กก.ละ 100 บาท แตงกวา กก.ละ 20 บาท และมะนาวผลละ 2-3 บาท

ตลาดสดแห่งนี้เป็นตลาดใหญ่ของเมืองอุดรธานี มีประชาชนจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีชาวบ้านนำสินค้าพืชผักพื้นบ้านมาจำหน่ายตลอดสองข้างทาง จากการสอบถามแม่ค้าและประชาชนในท้องถิ่น เห็นว่ามีสินค้าหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ อาหารปรุงสำเร็จราคาเพียงถุงละ 30 บาท สินค้าที่จำหน่ายมีราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558