ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
"อลงกรณ์"แจง"ธีรยุทธ"ปฏิรูปคืบกว่า100เรื่องเร่งเดินหน้าปฏิรูปอีก27วาระ42เรื่อง เตรียมส่งรายงานความก้าวหน้าการปฏิรูปให้ดู
06 มี.ค. 2560

          นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่งกล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปประเทศของ อ.ธีรยุทธ บุญมี ว่า คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะของอ.ธีรยุทธควรค่าแก่การรับฟังและนำไปพิจารณาว่ามีจุดบกพร่องต้องปรับปรุงอะไรบ้างส่วนเรื่องการปฏิรูปและการปรองดองที่อ.ธีรยุทธสรุปว่าเริ่มวนในอ่างไม่มีผลงานชัดเจนนั้นต้องชี้แจงว่า การปฏิรูปประเทศครั้งนี้มีถึง37วาระ11ด้านไม่ได้มีเฉพาะด้านการเมืองเท่านั้นตอนนี้การขับเคลื่อนการปฏิรูปกว่า100เรื่องคืบหน้าไปมากแล้ว

          ทั้งนี้ขึ้นกับความยากง่ายของปัญหาที่สะสมหมักหมมมานานเช่นการปฏิรูปคอรัปชั่น  การปฏิรูปเศรษฐกิจ การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปสาธารณสุข และการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เป็นต้น เข้าใจว่าอ.ธีรยุทธมองแต่มิติการเมืองเลยด่วนสรุปแบบเหมารวมซึ่งจะได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านให้กับอ.ธีรยุทธในสัปดาห์หน้า

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558