ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ภาคบริการเพิ่มอุปทานที่มีประสิทธิภาพ สร้างกำไรแก่เศรษฐกิจของจีน
07 มี.ค. 2560

          หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กรมสถิติแห่งชาติจีนออกประกาศแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของกิจการ ปี พ.ศ. 2559 ภาคบริการมีมูลค่าเพิ่ม 38.4 ล้านๆหยวน RMB (หรือประมาณ 5.6 ล้านๆดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตจริง 7.8% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 มีสัดส่วนเป็น 51.6% ของมวลรวมการผลิตภายในประเทศ (GDP) มีอัตราเกื้อกูลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจประชาชาติ 58.2%

          ภาคบริการของจีนมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งได้ประโยชน์จากการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาภาคบริการออกมาใช้ และเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจพัฒนาถึงระดับหนึ่งที่แน่นอนแล้วด้วย โดยเฉพาะเป็นผลมาจากอินเตอร์เน็ตที่ซึมซับเข้าสู่แขนงงานต่างๆมากขึ้น ภาคบริการมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน โครงสร้างเกษตรกรรมก็ได้รับการปรับปรุงที่ดีขึ้นและยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างอุตสาหกรรมก็ได้รับการยกระดับสับเปลี่ยนรุ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้การผลักดันของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

          ถึงแม้ว่าภาคบริการของจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปีหลังๆนี้ มีสัดส่วนใน GDP เพิ่มมากขึ้นทุกปีก็ตาม แต่ดูจากสภาวการณ์ของประเทศอื่นๆแล้ว ภาคบริการของประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีสัดส่วนมากกว่า 70% สัดส่วนของภาคบริการใน GDP ของจีนยังคงน้อยไป ปัจจุบันนี้ การผลิตล้นเกินในเศรษฐกิจของจีนส่วนใหญ่รวมอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนภาคบริการส่วนใหญ่มีอุปทานไม่เพียงพอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคบริการยังคงมีโอกาสพัฒนามากในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558