ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
วาทะสำคัญของประธานาธิบดีจีนในการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มจี 20
17 พ.ย. 2558

          หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนระบุในการประชุมขั้นตอนแรกของการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มจี 20 ในเมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี โดยเน้นว่า ภาระหน้าที่ของกลุ่มจี 20 คือ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกกลุ่มจี 20 ไม่เพียงแต่ต้องให้ความสนใจในการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเท่านั้นหากยังต้องเสริมแรงขับเคลื่อนต่อการเติบโตของโลกในระยะยาวด้วยใช้ปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นยังต้องแสวงหาความรับรู้ร่วมกันด้วยใช้มาตราการที่ถูกต้องเพื่อจัดวางกิจการต่างๆภายในประเทศให้ดีและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศและร่วมกันรับมือกับการท้าทายต่างๆด้วย และนี่คือคำพูดสำคัญบางส่วนของผู้นำประเทศจีนที่กล่าวในการประชุม 

          - ทุกประเทศควรใช้มาตรการในการจัดการกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างดีและร่วมมือกันเผชิญหน้ากับความท้าทาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเขาควรจะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคร่วมกัน อีกทั้งควรส่งเสริมการปฏิรูปและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต สร้างเศรษฐกิจโลกในลักษณะเปิดเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งดำเนินการตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 เพื่อผลักดันการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและครอบคลุมให้แข็งแกร่ง 

          - ประเทศจีนมีความเชื่อมั่นและความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตในระดับกลางถึงสูงและยังคงสร้างโอกาสในการพัฒนาให้แก่ประเทศอื่น ๆ 

          - เศรษฐกิจจีนมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 7 ในปีนี้ ซึ่งจะยังคงมีส่วนสนับสนุนในการเจริญเติบโตของโลกสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 แม้จะมีการชะลอตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ประเทศจีนก็ยังคงมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกถึงร้อยละ 30 ซึ่งหมายความว่าประเทศจีนได้ทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก 

          - ในห้าปีข้างหน้า ประเทศจีนจะเดินไปตามเส้นทางที่ปรับใหม่ มีความร่วมมือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดกว้าง และแบ่งปันร่วมกัน อีกทั้งจะส่งเสริมระบบที่สนับสนุนนวัตกรรม ประเทศจีนพยายามที่จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนารูปแบบใหม่ไปพร้อม ๆ กันของการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสู่สังคมเมือง และปรับเปลี่ยนการเกษตรให้ทันสมัย 

          - ในช่วงปีข้างหน้านี้ จีนจะเน้นการปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงการสีเขียวและโครงการลดปริมาณคาร์บอน อีกทั้งจะมีส่วนร่วมอย่างมากในเศรษฐกิจโลกและการดำเนินโครงการริเริ่มเส้นทางสายไหม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558