ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
"บิ๊กป๊อก" เร่งเดินหน้าโครงการริมฝั่งเจ้าพระยา
12 พ.ค. 2560

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักการโยธา กทม. เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการประสานงานระหว่างหน่วยงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากจรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร กรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการ ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกทม. ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จ และนำเสนอรูปแบบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกเป้าหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางจัดทำราคากลาง ควบคู่กับการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกทม. ได้มีหนังสือส่งรูปแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตในส่วนต่างๆ แล้ว

โดยได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ดังนี้ กรมเจ้าท่า เรื่องการของอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 กรมศิลปากร เรื่องรูปแบบโครงการกรณีอยู่ใกล้เคียงโบราณสถาน กรมทางหลวงชนบท เรื่องการใช้พื้นที่ใต้สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อเป็นจุดบริการสาธารณะ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการใช้พื้นที่ใต้สะพานพระราม 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องการใช้พื้นที่ใต้สะพานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่องการใช้พื้นที่ใต้สะพานทางพิเศษศรีรัช นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการพิจารณากรณีผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่โครงการผ่านพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่โครงการใกล้เคียงโบราณสถาน และพื้นที่โครงการผ่านบริเวณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ผลการประชุมยังมีรายละเอียดที่หลายหน่วยงานต้องไปดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กทม. ประสานโดยตรงกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ภายใต้ความถูกต้อง และช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558