ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา DITP ดึง ‘กูรูเกาหลี’ ปั้น SMEs ไทย
16 มิ.ย. 2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล จับมือ ASEAN – Korea Centre (AKC) จากสาธารณรัฐเกาหลี ผนึกกำลังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการไทยสามารถเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้อย่างยั่งยืน

นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสำคัญASEAN – Korea Centre (AKC)  นำผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things (IoT) จากบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)  

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลIoT ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดเกาหลี ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม ทิศทางนโยบาย และแนวทางการประยุกต์ใช้ IoTกับภาคธุรกิจ ตลอดจนการนำเทคโนโลยี IoT มาพัฒนากระบวนการผลิต และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำจากสาธารณรัฐเกาหลี อีกทั้งผู้ประกอบการไทยจะได้พบกับพันธมิตรทางการค้าซึ่งจะช่วยชี้แนะลู่ทางและโอกาสทางการค้าในตลาดเกาหลีได้ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้บริการคำแนะนำ/ปรึกษาเชิงลึกเป็นรายบริษัทอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานแล้วกว่า 200 ราย ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีในการผนึกกำลังของทั้ง 2 ประเทศในการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างสมดุลและยั่งยืนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558