ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
มติ กกต. ส่ง 6 ประเด็นโต้แย้งไปยัง สนช. 23 มิถุนายนนี้ ระบุไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์จองรัฐธรรมนูญ
21 มิ.ย. 2560

      นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลมติว่า ที่ประชุม กกต.มีมติส่งความเห็นแย้งเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อตั้งกรรมการร่วม 3 ฝ่ายในวันศุกร์นี้ หลังเห็นว่ามี 6 ประเด็น ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบัญญัติเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด ประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมาตรา 11 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว แต่ในร่างกฎหมายลูกกำหนดเพิ่มให้การคัดเลือกต้องมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจการทำงานของกกต. ไม่อยู่ใต้อาณัติของฝ่ายการเมือง เช่นเดียวกับ มาตรา 12 วรรค 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กกต. ขัดแย้งกับมาตรา 203 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 206 และ 222 ที่เขียนเกินกว่ารัฐธรรมนูญกำหนด

    นอกจากนี้ ม.26 อำนาจหน้าที่ของ กกต.หนึ่งคนในการสั่งระงับการเลือกตั้งหากพบการทุจริตในเขตเลือกตั้ง และ มาตรา 27 อำนาจหน้าที่ของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงประเด็นกฎหมายลูกกำหนดให้กกต.สามารถมอบอำนาจการสืบสวนสอบสวนให้กับเลขาหรือพนักงานในการสืบสวน ขณะที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจของ กกต.

    ขณะที่ มาตรา 70 ประเด็นการเซ็ตซีโร่ กกต. ทั้งคณะมองว่า ขัดต่อหลักนิติธรรมและนิติประเพณี ตามมาตรา 3 วรรค 2 และ มาตรา 26 และ 27 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะส่งเป็นหนังสือไปยัง สนช. พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปรียบเทียบเหตุผลข้อโต้แย้งด้วย สำหรับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ยังไม่มีการหารือ โดยต้องรอผลสรุปจากกรรมการร่วม 3 ฝ่ายก่อน

   

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558