ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
"เรืองไกร" ยื่นผู้ตรวจฯ สอบการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
26 มิ.ย. 2560

     นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบการตรากฎหมายร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป โดยนายเรืองไกร ระบุ เคยแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ถอนร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ แต่ก็ไม่เป็นผล ก่อนที่ สนช.ได้มีมติผ่านกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

    ทั้งนี้ นายเรื่องไกร เห็นว่า การออกกฎหมายดังกล่าว เป็นการออกกฎหมายก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ ดังนั้นแม้ สนช. จะมีมติผ่านวาระ 3 ไปแล้ว แต่การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงอาจขัดต่อมาตรา 259 วรรคสอง และมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้นการลงมติของ สนช.ในวาระที่สามเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 จึงเป็นการเข้าข่ายลักษณะการตรากฎหมายโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558