ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
พิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ 85 ปี
28 มิ.ย. 2560

    นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ 85 ปี โดยได้เจิมและบูชาพระบรมรูปหล่อจำลอง รัชกาลที่ 5  จากนั้นได้บูชา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 และกล่าวคำกราบบังคมทูล ถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวงจากนั้นประธานในพิธีฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  ไปที่ศาล เพื่อบูชา พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิเจ้าที่

 จากนั้นนายพีระศักดิ์ พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวาย ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีฯ กรวดน้ำ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558