ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
พิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ 85 ปี
28 มิ.ย. 2560

    นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ 85 ปี โดยได้เจิมและบูชาพระบรมรูปหล่อจำลอง รัชกาลที่ 5  จากนั้นได้บูชา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 และกล่าวคำกราบบังคมทูล ถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวงจากนั้นประธานในพิธีฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ  ไปที่ศาล เพื่อบูชา พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิเจ้าที่

 จากนั้นนายพีระศักดิ์ พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวาย ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีฯ กรวดน้ำ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558